Příprava a doučování - nová maturita z angličtiny (Rousínov, Slavkov, Vyškov)

Máte obavy ze státní maturitní zkoušky z anglického jazyka? Potřebujete doučování pro maturitu z angličtiny, abyste získali sebevědomí a měli přehled, co vše vás u nové státní maturity z angličtiny čeká. Kompletní individuální příprava na státní maturitu z angličtiny vám pomůže překonat veškeré nedostatky, které nyní máte a dokonale vás připraví pro bezstresové zvládnutí této maturitní zkoušky.

Naše působnost:

 • ROUSÍNOV - příprava, doučování na maturitu z angličtiny.
 • VYŠKOV - příprava, doučování na maturitu z angličtiny.
 • SLAVKOV - příprava, doučování na maturitu z angličtiny.

 

ZDE POPTÁTE PŘÍPRAVU NA MATURITU Z ANGLIČTINY!

 

Kvalitní doučování ke státní maturitě z anglického jazyka

Pro přípravu ke státní maturitě z angličtiny, kterou poskytujeme pro zájemce z Rousínova, Vyškova a Slavkova, je třeba nejen umět adekvátně anglický jazyk, ale seznámit se také s formou dané zkoušky. Připravíme vás komplexně: důraz na angličtinu, výslovnost, poslech, ale i řešení konkrétních úkolů a cvičení, které na státní maturitě z angličtiny budete řešit.

Procvičíte si slovní zásobu a otázky, které jsou často v rámci maturity z angličtiny kladeny.

Proč doučování k maturitě z anglického jazyka právě u nás?

 • příprava na maturitu z angličtiny probíhá individuálně,
 • vyzkoušíte si nanečisto typové zadání státní maturity z angličtiny,
 • vlastníme podkladové materiály a ostatní metodiku,
 • připravujeme nejen na konkrétní zkoušku, ale angličtinu učíme komplexně.

 

Informace státní maturitě z anglického jazyka

Nová státní maturita z angličtiny se někomu zdá lehká, jinému těžká. Je to dáno hodně tím, jaké znalosti angličtiny máte a především zda jste se již s podobou státní maturity z angličtiny setkali a studovali jste její problematiku.

Rozlišujeme:

 • Státní maturitu z angličtiny – základní úroveň B1.
 • Státní maturitu z angličtiny – vyšší úroveň B2.

 

Připravíme vás k úspěšnému složení všech 3 částí státní maturitní zkoušky z anglického jazyka: písemnou zkoušku (subtest: poslech, čtení), ústní zkoušku a didaktický test. Studenti musí mít přehled v zadaných tematických okruzích, aby dokázali debatovat v anglickém jazyce. Hodnoceny jsou u ústní zkoušky jazyková přesnost, rozsah, plynulost a schopnost reagovat.

Písemná maturitní zkouška z angličtiny

 1. didaktický test (poslech, práce s textem, gramatika),
 2. slohové práce (krátká a dlouhá, k dispozici slovník).

 

Ústní maturitní zkouška z angličtiny

 1. reakce žáka na otázky,
 2. popis obrázků,
 3. žák mluví na zadané téma,
 4. žák řeší každodenní situaci.

 

Hodnocení státní maturitní zkoušky z angličtiny

 1. didaktický test: 40-45%,
 2. slohové práce: 20-25%,
 3. ústní zkouška: 20-25%.

 

Možné problémy při skládání státní maturitní zkoušky z angličtiny

Didaktický test může být pro řadu testovaných časově náročný, totéž platí o slohové práci. Didaktický test trvá 1 hodinu, kdy musíte zvládnout čtyři texty a jeden text specializovaný na gramatiku. U slohové části musíte dodržet rozsah práce, tj. ani dlouhou, ani krátkou. Pro úspěch v didaktickém testu je třeba procvičovat porozumění mluvenému i psanému slovu.